ODYSA®: de individuele groene golf

Een groene golf bij kruispuntafstanden tot meer dan 1000 meter, in beide rijrichtingen, tussen meerdere kruispunten en dat ook nog eens voor zowel het doorgaande als invoegende verkeer: het leek tot voor kort onmogelijk. Toch zijn dit de kenmerken van een nieuw verkeersregelsysteem; ODYSA®, de individuele groene golf. Volgt de autorijder de aanwijzingen van ODYSA®, dan kan hij op het eerstvolgende kruispunt zeker doorrijden. Voor de ontwikkeling van ODYSA® zijn we onderscheiden met de Van A naar Beter-Prijs 2006.
Steeds meer wegbeheerders zijn er van overtuigd dat de doorstroming kan worden verbeterd door de communicatie met de weggebruiker te verbeteren. Zo is ODYSA® gerealiseerd op de provinciale weg tussen Breda en Tilburg (4 kruispunten) en de Westpoortweg in Amsterdam (6 kruispunten). In 2009 zijn hier de provinciale wegen N218 (in Zuid-Holland) en N279 (in Noord-Brabant) en de noordwestelijke randweg Bergen op Zoom aan toegevoegd.

Voor meer informatie over de exacte werking van ODYSA In-car kunt u mailen naar odysa@dtvconsultants.nl.

Weggebruikers positief over ODYSA in-carsysteem
Technisch falen doet afbreuk
Odysa In-car - de opvolger van het matrixsignaalgeversysteem Odysa® - geeft in de auto aan hoe snel je moet rijden om bij het volgende kruispunt groen licht te krijgen. Een pilotproject in Eindhoven toont aan dat dit 'plug and play' snelheidsadvies door de weggebruiker goed wordt gewaardeerd; maar wel op voorwaarde dat het systeem technisch goed werkt. Ook zijn er positieve verkeerskundige- en milieueffecten gemeten. (Verkeerskunde, augustus 2010) lees artikel

ODYSA genomineerd voor Innovation Award Intertraffic 2010
DTV Consultants toont Odysa In-car. Dat staat voor Optimalisatie door Dynamische SnelheidsAdvisering (Odysa) beoogt het functioneren van het verkeersnetwerk over de hele lijn te verbeteren door het aantal stops bij verkeerslichten te minimaliseren via dynamische in-car snelheidadvisering aan bestuurders. Als de weggebruiker zich aan de adviezen houdt, wordt hij/zij beloond met groen licht bij het eerstvolgende verkeerslicht .

ODYSA wint VanAnaarBeter-Prijs in 2006
Het ODYSA -individueel snelheidsadvies- van DTV Consultants heeft van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op 7 december 2006 de VanAnaarBeter-Prijs gewonnen. Minister Peijs heeft de prijs ingesteld voor bijzondere initiatieven van bedrijven, kennisinstellingen en burgers om de files te verminderen. De eerste prijs was een beeld.